Cybersecurity & Cyberpeace

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Een hele wijze uitspraak van mijn moeder, die als een echo vastzit in mijn hoofd. Onze dochter herhaalt deze uitspraak regelmatig en weet: tegen mama liegen is géén goed idee. Zoals heel vaak is zij de inspiratiebron van dit blog, omdat kinderen hele mooie spiegels zijn.

Persoonlijke onderzoeksvraag
Als volwassenen niet bereid zijn op hun eigen handel en wandel te reflecteren, hoe gaan wij dit dan aan de volgende generatie leren?

“The way we talk to our children,
becomes their inner voice”
Peggy O’Mara

Los zand gezin
Onlangs werd ik door de Politie verzocht om een vrijwillige getuigenverklaring af te leggen in een familiedossier. Zonder in details te treden kan ik zeggen: er is sprake van ernstig verstoorde familieverhoudingen. Het familiesysteem waar ik deel van uitmaakte, is besmet met narcisme. Alle aanvaringen gingen en gaan over persoonlijke belangen en bijna nooit over gemeenschappelijk belang. De klassieke kenmerken van een los zand gezin; er is een overtrokken gevoel van zelfstandigheid en gebrek aan saamhorigheid en loyaliteit. Het familie fundament bevat te weinig respect en vertrouwen, waardoor ondersteuning vragen in dit familiesysteem bijna niet mogelijk is. Pas bij extreme stress in een subsysteem (een familielid in nood) wordt de mogelijkheid om elkaar te steunen geactiveerd.

Een veilige hechting 
Ik praat voor mijzelf als ik zeg dat ik wilde leren begrijpen wat het verhaal achter het verhaal is. Niet de oppervlakkige alledaagse uitwisseling van beleefdheden en dus sociaal gewenst gedrag, maar de gedragspatronen die horen bij de dagelijkse interactie tussen mensen en de groepsdynamiek van menselijk gedrag. Voor mij was er een centrale vraag: als ik onderdeel uitmaakte van een schadelijk familiesysteem, hoe kan ik dan de schade voor mijn eigen gezin beperken? Mijn zoekvraag stuurde mij terug naar mijn vroegste jeugd en een onveilige hechting. De levensweg die ik tot nu toe bewandelde is niet rationeel, maar emotioneel en soms zelfs afschuwelijk pijnlijk.

De tijger wakker maken
Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het vermogen weerstand te bieden aan je angst en deze onder ogen durven zien. Het was tijd mijn verleden, heden en toekomst als één geheel te integreren in mijn persoonlijke identiteit. Voor mijzelf en de generaties na mij. Dat pijnlijke zelfreflectie proces heb ik doorlopen en de verworven inzichten breng ik dagelijks in de praktijk. Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit, maar vooral eigenaarschap. Inmiddels heb ik een academische titel, die ik (bewust!) bijna nooit vermeld of benoem. Het is persoonlijk, het is van mij. En ja, ik ben een tijgermoeder. Pestpreventie is een onderdeel van mijn dagelijkse (onderwijs)praktijk geworden, want ook die confrontatie met mezelf en mijn omgeving heb ik helaas moeten aangaan. Voor mijzelf en de generaties na mij.

“Courage is resistance to fear,
mastering of fear,
not absence of fear”
Mark Twain

Cyberpesten: de maatschappij? Dat zijn wij!
Pesten, maar vooral digitaal pesten is een heel vervelend verschijnsel dat vaak onzichtbaar is voor velen van ons, met uitzondering van het slachtoffer zelf. Het gaat over verantwoordelijkheid geven en nemen in het digitale tijdperk. Ethische normen en waarden. De afgelopen periode heb ik helaas, aan den lijve, moeten ondervinden wat de sociaal, maatschappelijke en culturele normen en waarden van onze democratische rechtstaat zijn. Het is zwaar teleurstellend om te moeten ervaren dat digitalisering niet meer gaat over meten met de menselijke maat. Burgers komen genadeloos klem te zitten in rigide (digitale) overheidssystemen, processen en procedures.

Accountability in the Digital Age
Daar ga ik iets over roepen, in de nabije toekomst…
Voor nu luisteren we eerst naar de huidige expertise op dit gebied. 

INSPIRATIEBRONNEN

Mijn man en mijn dochter
Waking the Tiger – Peter A. Levine
Leerboek Transactionele Analyse
Ida Social Media Coach – blogarchieven

Juridische disclaimer
Mijn reputatie of goede naam staan hier niet ter discussie. Heb je respectvolle vragen, stel ze dan gerust via een privébericht of het contactformulier op deze website. 

Geef een reactie

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u direct advies nodig?